Łukasz Korowicki

Łukasz Korowicki – Web Developer firmy Kerris Group z dwuletnim doświadczeniem w pracy nad komercyjnymi projektami. Na co dzień korzysta z technologii webowych HTML5, CSS3, jQuery a po stronie serwerowej z PHP. Systemy zarządzania treścią z którymi pracuje to WordPress i Drupal, ale ma też doświadczenie z frameworkami CakePHP, FuelPHP czy też Phalcon.