Krystian Pluciak

Krystian Pluciak – jest Nieugiętym optymistą zawsze szukającym lepszego sposobu. Konsekwentnie przekonuje, że wszystko można ulepszyć, wyeliminować wady i odszukać nowe możliwości nawet w kryzysie. Specjalizuje się w Antykruchości, Zarządzaniu poprzez Jakość, Psychologii i Innowacjach. Jego doświadczenia są często kontrowersyjne i wywołują zamieszanie na publice, obalając popularne teorie powtarzane jak mantry. Czasem występuje w roli mentora na wydarzeniach powiązanych z StartUp i hackathonach. Zwłaszcza w zakresie szybkiej walidacji pomysłów biznesowych i kontaktu z Aniołami Biznesu.