Kasjan Boerner

Kasjan Boerner – Kasjan jest marketerem wyspecjalizowanym w outbound marketingu. Tworzy konwertujące kampanie cold mailowe. W czasie wolnym jest coachem.