Wykorzystanie Bazy Danych Kodów Pocztowych do Analiz Geomarketingowych w QGIS

czerwiec

7.0617:00- 21:00Wykorzystanie Bazy Danych Kodów Pocztowych do Analiz Geomarketingowych w QGISMiasto:PoznańTyp:MinioneProgramowanieTechnologie

Opis wydarzenia

W chaosie informacyjnym, skuteczne przekazywanie informacji na mapach jest dużym wyzwaniem. Nasze szkolenie jest skierowane do pracowników sektora prywatnego oraz wszystkich osób, których celem jest prezentacja danych przestrzennych na mapach, szczególnie w ujęciu kodów pocztowych. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak przedstawiać wykonane analizy w przystępnej formie graficznej. Omówiony zostanie sposób przygotowania danych do wizualizacji oraz sposób doboru odpowiednich metod prezentacji kartograficznej do charakteru zjawisk.

Uczestnik szkolenia nabędzie niezbędnych umiejętności praktycznych do tworzenia profesjonalnych map z wykorzystaniem bazy danych przestrzennych kodów pocztowych. Zdobyta wiedza pozwoli w sposób swobodny dobierać metody prezentacji kartograficznej na podstawie charakteru danych.

Zapewniamy kawę i herbatę podaczas spotkania. Uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

PROGRAM WARSZTATU:

1. Warsztaty z wykorzystania bazy danych kodów pocztowych i obwodów spisowych.
2. Identyfikacja i rozpoznanie problemów analitycznych.
3. Omówienie źródeł danych statystycznych i przestrzennych.
4. Przegląd metod prezentacji kartograficznej.
5. Importowanie zewnętrznych danych tabelarycznych, łączenie danych tabelarycznych i przestrzennycha.
6. Prezentacja wskaźników przy użyciu kartogramów i kartogramów złożonych.
7. Wizualizacja danych przestrzennych metodą kartodiagramów.

Wykorzystanie Bazy Danych Kodów Pocztowych do Analiz Geomarketingowych w QGIS

Czas

07 czerwca, 17:00 - 07 czerwca, 21:00

Adres

Poznań

Wydarzenie organizowane przez