DIGITAL INVESTIGATION

lipiec

27.07-27.08DIGITAL INVESTIGATIONMiasto:WarszawaTyp:BezpieczeństwoMinioneTechnologie

Opis wydarzenia

Tematyka Konferencji obejmuje:
Systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
Czynniki zagrażające bezpieczeństwu IT w nowoczesnych przedsiębiorstwach
Proces postępowania z incydentami w organizacji
Scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania
Audyt i kontrola bezpieczeństwa IT
Zarządzanie tożsamością
Polityka bezpieczeństwa, cyberprzestępczość
Ochrona przed atakami hakerskimi
Nowości prawne w zakresie wykorzystania narzędzi informatyki śledczej
Dowód elektroniczny
Pozyskiwanie i analiza danych z urządzeń mobilnych
Analiza danych śledczych
Informatyka śledcza w chmurze
Laboratoria informatyki śledczej

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest do dyrektorów i kierowników działów IT, administratorów bezpieczeństwa Informacji, oficerów bezpieczeństwa, dyrektorów i kierowników działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju, osób pracujących w organach śledczych, biegłych sądowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa IT.

Jak się zgłosić?
Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja na stronie Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu.
Link do rejestracji : http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracia-digital

Osoby do kontaktu w sprawach zgłoszeń na konferencję:
Urszula Horeczy
tel. +48 531 375 811
e-mail urszula.horeczy@pirbinstytut.pl
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa

DIGITAL INVESTIGATION

Czas

27 lipca, 09:00 - 27 sierpnia, 15:00

Adres

RONDO ONZ 1, Warszawa

Wydarzenie organizowane przez