Krystian Pluciak

Krystian Pluciak – Krystian jest nieugiętym poszukiwaczem innowacji i nowych technologii, które stały się dziś główną przewagą konkurencyjną. Bywa na niezliczonej ilości wydarzeń, zwłaszcza tych gdzie organizowany jest networking.